Logotype
Sök

Vi upprätthåller högsta etiska standard

SDG Target 16-5

Delmål 16:2 – Genom robusta inköpsprocesser åtgärdar vi riskerna för tvångsarbete och barnutnyttjande.

Delmål 16:4 – Genom att utveckla och implementera effektiva åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism bidrar vi till att bekämpa finansiell brottslighet. Våra befintliga policyer, rutiner och utbildningar till våra medarbetare utvärderas kontinuerligt för att säkerställa kvalite och relevans.

Delmål 16:5 – Korruption är under inga omständigheter accepterat. Vi arbetar därför aktivt för att förhindra och upptäcka handlingar av korruption och mutor genom robusta processer för kontroll, utbildning och eskalering.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -