Logotype
Sök

Våra kunder

Hoist Finance mission är att hjälpa kunden hålla sina åtaganden. Det kräver goda relationer och lyhördhet för kundernas ofta utmanande situation. I våra kundrelationer strävar vi alltid efter att uppnå konstruktiva lösningar, vilket gynnar alla inblandade parter i längden. Vi förstår att det inte är en snabb lösning för kunderna. Det tar tid att komma tillbaka på fötter och därför ser vi på våra kundrelationer som långsiktiga investeringar.  När än en kund kontaktar Hoist Finance kan de förlita sig på att bli bemötta på ett konsekvent, ansvarsfullt, mänskligt och etiskt sätt.

Detta tillvägagångssätt har visat sig gynna alla inblandade parter i längden. Hoist Finance har många års erfarenhet av att hjälpa individer komma tillbaka på rätt spår, återfå kontrollen över sin ekonomi och vara en del av det finansiella ekosystemet.

Hur vi definierar våra kunder

Våra kunder är privatpersoner och små- och medelstora företag som har förfallna- eller icke-kreditförsämrade fordringar hos Hoist Finance. Vi har även inlåningskunder i Sverige och Tyskland via vår onlineplattform.

Kundsegmentet icke-säkerställda fordringar

Under 2020 har vi arbetat med vår språkliga ton för att skapa mer tillgänglig kommunikation och en bättre kundupplevelse. Vi har förstärkt vårt strategiska kundengagemang så att vi vet vilka kunder vi ska kontakta, i vilken kanal och när. Strategin har införts i befintliga system på alla marknader, och kommer att tillämpas konsekvent med en gemensam datadriven och automatiserad Rules Engine på samtliga marknader.

Vi har också utvecklat vår spårningskompetens, våra kundkontaktcenter och våra digitala kanaler. Läs mer om utvecklingen under rubriken Centre of Excellence för icke-säkerställda fordringar 2020 här.

Hur vi definierar konstruktiva lösningar

Vår målsättning är att nå konstruktiva lösningar när det är möjligt. Detta betyder att vi hjälper våra kunder att sätta realistiska och hållbara återbetalningsplaner genom kontinuerlig kommunikation i olika kanaler. Återbetalningsplanen är frivillig och individuellt anpassad till kundens unika finansiella situation.

Kundsegmentet säkerställda förfallna fordringar

För att förbättra våra tjänster för portföljer med säkerställda förfallna fordringar, upprättade vi under 2019 ett Centre of Excellence för säkerställda förfallna fordringar, med kapacitet för tillsyn och styrning. Detta stöder vår ’One Hoist Finance’-säkerställda kultur och vårt fokus inom gruppen och på våra tre säkerställda marknader: Italien, Frankrike och Spanien. 

Läs mer om utvecklingen för vårt Centre of Excellence för säkerställda fordringar 2020 här.

Hej, jag vill tacka för den uppmärksamhet du gav detta mycket komplicerade fall. Du var ett praktexempel på effektivitet och din professionalitet och vänlighet var otrolig.  Jag vill även tacka din Manager Madame Bourgeois för att hon litade på mig.  Återigen, stort tack.

God morgon, jag vill tacka dig och dina kollegor för snabb och korrekt hjälp med att hitta en positiv lösning.

Vi hjälper våra kunder klara svåra situationer under covid-19 pandemin

När pandemin på allvar nådde Europa i mars 2020, utbildade vi snabbt våra kundkontaktansvariga i mer flexibla kundstrategier. Även om vi alltid strävar efter att hålla kunderna till betalningsplanen eftersom det hjälper dem att komma tillbaka till finansiell inkludering snabbare, så har vi gjort det möjligt för betalande kunder att pausa sina betalningar utan att de missade betalningarna hopar sig. Vi införde möjligheten att pausa betalningarna i 30 dagar, varefter vi kontaktade kunden för att se om situationen hade förändrats.

Vårt program för utsatta kunder

En viktig del i att uppnå skräddarsydda lösningar för våra kunder är att vi har effektiva processer och kontroller som kan identifiera potentiellt utsatta kunder, och att vi förstår den effekt kundens utsatthet har på återbetalningsförmågan.

Utsatta kunder är individer där det på grund av personliga omständigheter finns större risk för att de tar skada. Vi förstår att utsatthet kan se ut på många olika sätt, och att samma omständigheter eller situation kan påverka olika individer på olika sätt. Varje unik situation kräver därmed olika grader av stöd och Hoist Finance tjänster anpassas därefter. Detta innebär att vi förmedlar kontakter med specialistorganisationer och ger kunden andrum, samt utvecklar skräddarsydda kommunikationsmetoder och strategier.

Kvinna i headset


Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2020 -
- Årsredovisning 2020 -