Logotype
Sök

Digitala kanaler skapar valmöjligheter 

Vår målsättning är att ge kunderna möjlighet att självständigt interagera med Hoist Finance genom att välja mellan olika digitala kanaler som är tillgängliga dygnet runt och på olika enheter. Detta gör att kunden själv kan bestämma när, och hur de vill hantera sina finansiella åtaganden och utarbeta en egen återbetalningsplan. På så sätt ökar kundens kontroll över deras personliga ekonomiska situation och gör det möjligt att kontakta Hoist Finance på det sätt som passar dem bäst.

Ökad inkassering av fordringar via digitala kanaler 

Under 2019 ökade användningen av Hoist Finance självbetjäningsportal i alla länder, vilket betyder att alla kunder numera kan hantera sina skulder online. Hoist Finances nya kundportal som lanserades i Frankrike, Tyskland, Polen och Spanien under 2019 ger kunden tillgång till sitt konto genom en säker registreringsprocess, där kunden kan se detaljerad kontoinformation, registrera en återbetalningsplan och följa processen. Hoist Finance UK var fortsatt ledande inom innovation och lanseringar av ny funktionalitet under 2019. Verksamheten i Storbritannien inkasserade hela 24 procent av förfallna fordringar via digital självbetjäning. Målsättningen är att självbetjäningsverktygen ska lanseras på alla marknader under 2020.

Hoist Finance inkasserar nu 15 procent av förfallna fordringar genom digitala självbetjäningskanaler, och ambitionen är att nå 30 procent i slutet av 2020. Vi kommer att uppnå detta genom att öka konverteringstakten, naturlig trafiktillväxt och kommunikationsstrategier för alla kanaler.  

Digitalt erbjudande ger bättre kundinsikter

Våra digitala lösningar registrerar och analyserar kunddata och hjälper oss först�� kundernas beteende och behov bättre. Vi uppdaterar löpande våra dataanalysverktyg och de digitala lösningarna blir mer kundinriktade och personliga för att optimera kundengagemanget. Alla personuppgifter skyddas genom begränsad åtkomst, automatisk övervakning och kryptering av känslig data i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
 

Digital by Default

Vår verksamhet ska i samtliga kontaktytor utgå från digitalt. Vi vill vara och uppfattas som digital ledare och innovatör inom vår bransch. Digital by Default betyder att vi använder våra digitala kanaler i första hand, över hela vår verksamhet, internt och i kontakt med våra kunder, banker och andra intressenter, där det är möjligt och effektivt. 

Lansering av nya digitala lösningar  

Nyckeln till vår digitala målsättning Digital by Default är kontinuerlig utveckling av våra omni-kanaler. Här tar vi lärdom av detaljhandeln där omni-konceptet har blivit en självklar del av shoppingupplevelsen – både i affären och på nätet. Det har blivit så vanligt i det dagliga livet att kunderna nu tar det för givet och förväntar sig att Hoist Finance ska kunna erbjuda samma lösningar. För att inte förlora kundernas engagemang måste vi ge dem möjlighet att fritt välja vilken kanal de vill sköta sina transaktioner genom. Omni-erbjudandet utgör därför en del av vår strategi för kommunikationskanaler.

Vi följer noga teknikutvecklingen. SMS är fortfarande en viktig del av vår strategi för att kunna leverera en kostnadseffektiv, högkvalitativ och digital upplevelse samt ersätta delar av de kundkontakter som nu går via kundkontaktcenters. Vi ser dock att SMS börjar bli föråldrat och allt mer ersätts med Rich Communication Services (RCS) som Apple Business Chat, WhatsApp och liknande. Chatt-tjänster kommer att förändra hur kunder agerar online. För att kunna möta efterfrågan på nya kommunikationskanaler har vi under fjärde kvartalet 2019 utvecklat och lanserat nya funktioner via WhatsApp för företag och RCS. Vi kommer noga följa utvecklingen av de nya lösningarna.

Automatiserad onlinekommunikation via chattbotar minskar kostnaderna men det bygger på att botarna måste kunna ge meningsfull information och god kundservice. Målsättningen är att införa automatiserade artificiell intelligens (AI) drivna chattbotar via webb-chat, SMS och mejl. Förutom förmågan att svara på ett stort antal frågor från våra kunder, använder vi AI i vår virtuella kundkontaktstrategi där våra chattbotar kan identifiera en kund, ge dem information om deras fall och status, och föreslå individuella återbetalningslösningar. Under fjärde kvartalet 2019 lanserade Hoist Finance sin första chattbot i Storbritannien. Vi kommer att fortsätta utveckla och implementera teknologin på våra marknader under 2020 och framåt.

Investeringar nu och i framtiden 

För att uppnå målsättningarna som beskrivs ovan har Hoist Finance under 2019 byggt upp team med resurser och kunskap som kan leverera teknologin och integrera den i verksamheten för att uppnå de operativa och finansiella målen. Hoist Finance har rekryterat medarbetare med digital kompetens, bland annat inom digital marknadsföring, digital kundupplevelse och omni-kanaler. Vi erbjuder även nya möjligheter för våra medarbetare: Under 2019 rekryterade vi våra första interna utbildningsledarna inom artificiell intelligens. Detta ger oss en stabil plattform för att utveckla och driva strategin att bli branschledande inom digital kommunikation. 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -